Индивидуално подхранване на двойки

Това е пилотна дейност, при която мобилни екипи от полеви сътрудници по проекта доставят редовно малки количества висококачествено месо в близост до гнездящите двойки египетски лешояди през размножителния сезон. Докато дейността "ресторанти за диви лешояди" залага на всеобщото благо за дивите лешояди, то тук обръщаме „персонално внимание” на някои по-проблематични двойки: с не толкова „отговорни съпрузи”, самотни родители или двойки, които имат нисък гнездови успех.

 


< Назад

Двойката египетски лешояди в Спасителния център на Зелени Балкани има яйце!

Двойката египетски лешояди в Спасителния център на Зелени Балкани има яйце!


Испания подари на природата на България египетски лешояд!

Испания подари на природата на България египетски лешояд!


Египетските лешояди в Тракия имат своите верни защитници

Египетските лешояди в Тракия имат своите верни защитници