Индивидуално подхранване на двойки

Това е пилотна дейност, при която мобилни екипи от полеви сътрудници по проекта доставят редовно малки количества висококачествено месо в близост до гнездящите двойки египетски лешояди през размножителния сезон. Докато дейността "ресторанти за диви лешояди" залага на всеобщото благо за дивите лешояди, то тук обръщаме „персонално внимание” на някои по-проблематични двойки: с не толкова „отговорни съпрузи”, самотни родители или двойки, които имат нисък гнездови успех.

 


< Назад

Спасителният център на Зелени Балкани се подготвя за новия размножителен сезон на египетските лешояди

Спасителният център на Зелени Балкани се подготвя за новия размножителен сезон на египетските лешояди


Семинар за незаконното използване на отровни примамки в Дадя

Семинар за незаконното използване на отровни примамки в Дадя


Три египетски лешояда прие Спасителният център на Зелени Балкани

Три египетски лешояда прие Спасителният център на Зелени Балкани