Ресторанти за дивите лешояди

Достъпът  до обилна и качествена храна е едно от важните условия за оцеляването на младите египетски лешояди. Ето защо, чрез тази дейност се планира подхранване на  птиците на изградени специализирани площадки. Регулярното изнасяне  на домашни животни, умрели по естествен път, ще подпомогне и улесни нелекия живот не само на египетските лешояди, но и на други редки едри хищни птици. Екипът на проекта може да осъществи замисъла си само чрез ключовото съдействие от страна на общински, ветеринарни служби и разбира се, съвестните животновъди от проектните региони, които обичат дивата природа. 

 C3


< Назад

“Да изминеш още един километър за египетския лешояд"

“Да изминеш още един километър за египетския лешояд


Забрана на смъртоносния за лешоядите Диклофенак в Европа!

Забрана на смъртоносния за лешоядите Диклофенак в Европа!


Помагалото за предотвратяване на трафика на защитени видове птици вече и на албански език

Помагалото за предотвратяване на трафика на защитени видове птици вече и на албански език