Ресторанти за дивите лешояди

Достъпът  до обилна и качествена храна е едно от важните условия за оцеляването на младите египетски лешояди. Ето защо, чрез тази дейност се планира подхранване на  птиците на изградени специализирани площадки. Регулярното изнасяне  на домашни животни, умрели по естествен път, ще подпомогне и улесни нелекия живот не само на египетските лешояди, но и на други редки едри хищни птици. Екипът на проекта може да осъществи замисъла си само чрез ключовото съдействие от страна на общински, ветеринарни служби и разбира се, съвестните животновъди от проектните региони, които обичат дивата природа. 

 C3


< Назад

Спасителният център на Зелени Балкани се подготвя за новия размножителен сезон на египетските лешояди

Спасителният център на Зелени Балкани се подготвя за новия размножителен сезон на египетските лешояди


Семинар за незаконното използване на отровни примамки в Дадя

Семинар за незаконното използване на отровни примамки в Дадя


Три египетски лешояда прие Спасителният център на Зелени Балкани

Три египетски лешояда прие Спасителният център на Зелени Балкани