Ресторанти за дивите лешояди

Достъпът  до обилна и качествена храна е едно от важните условия за оцеляването на младите египетски лешояди. Ето защо, чрез тази дейност се планира подхранване на  птиците на изградени специализирани площадки. Регулярното изнасяне  на домашни животни, умрели по естествен път, ще подпомогне и улесни нелекия живот не само на египетските лешояди, но и на други редки едри хищни птици. Екипът на проекта може да осъществи замисъла си само чрез ключовото съдействие от страна на общински, ветеринарни служби и разбира се, съвестните животновъди от проектните региони, които обичат дивата природа. 

 C3


< Назад

Двойката египетски лешояди в Спасителния център на Зелени Балкани има яйце!

Двойката египетски лешояди в Спасителния център на Зелени Балкани има яйце!


Испания подари на природата на България египетски лешояд!

Испания подари на природата на България египетски лешояд!


Египетските лешояди в Тракия имат своите верни защитници

Египетските лешояди в Тракия имат своите верни защитници