Ресторанти за дивите лешояди

Достъпът  до обилна и качествена храна е едно от важните условия за оцеляването на младите египетски лешояди. Ето защо, чрез тази дейност се планира подхранване на  птиците на изградени специализирани площадки. Регулярното изнасяне  на домашни животни, умрели по естествен път, ще подпомогне и улесни нелекия живот не само на египетските лешояди, но и на други редки едри хищни птици. Екипът на проекта може да осъществи замисъла си само чрез ключовото съдействие от страна на общински, ветеринарни служби и разбира се, съвестните животновъди от проектните региони, които обичат дивата природа. 

 C3


< Назад

Нова научна статия за първия документиран случай на убит египетски лешояд заради „магически“ ритуали в Западна Африка

Нова научна статия за първия документиран случай на убит египетски лешояд заради „магически“ ритуали в Западна Африка


Екипът за oпазването на египетския лешояд се разраства!

Екипът за oпазването на египетския лешояд се разраства!


„Нова надежда за египетския лешояд“ все участие в конференцията за миграционните пътища в Брюксел

„Нова надежда за египетския лешояд“ все участие в конференцията за миграционните пътища в Брюксел