Обезопасяване на електрически стълбове

След завършване на проучването за опасните електроразпределителни мрежи от изследователските дейности, следва директна консервационна дейност – тяхното обезопасяване. По този начин ще се намали риска от токов удар на птиците, който кацат на опасните електрически стълбове. Тяхното изолиране ще се извърши в проектните зони в България и Гърция, близо до гнезда на египетски лешояди и в места за концентрация на вида. Много важни партньори в дейността ще бъдат електроразпределителните компании в двете страни.  

Снимка Н.Терзиев


< Назад

Спасителният център на Зелени Балкани се подготвя за новия размножителен сезон на египетските лешояди

Спасителният център на Зелени Балкани се подготвя за новия размножителен сезон на египетските лешояди


Семинар за незаконното използване на отровни примамки в Дадя

Семинар за незаконното използване на отровни примамки в Дадя


Три египетски лешояда прие Спасителният център на Зелени Балкани

Три египетски лешояда прие Спасителният център на Зелени Балкани