Обезопасяване на електрически стълбове

След завършване на проучването за опасните електроразпределителни мрежи от изследователските дейности, следва директна консервационна дейност – тяхното обезопасяване. По този начин ще се намали риска от токов удар на птиците, който кацат на опасните електрически стълбове. Тяхното изолиране ще се извърши в проектните зони в България и Гърция, близо до гнезда на египетски лешояди и в места за концентрация на вида. Много важни партньори в дейността ще бъдат електроразпределителните компании в двете страни.  

Снимка Н.Терзиев


< Назад

Двойката египетски лешояди в Спасителния център на Зелени Балкани има яйце!

Двойката египетски лешояди в Спасителния център на Зелени Балкани има яйце!


Испания подари на природата на България египетски лешояд!

Испания подари на природата на България египетски лешояд!


Египетските лешояди в Тракия имат своите верни защитници

Египетските лешояди в Тракия имат своите верни защитници