Противодействие на използването на отрови

Целта на дейността е да изгради мрежа от доброволни групи местни поддръжници, които са против използването на отров. Тези групи ще включват както фермери, ловци и учители, така и представители на местната власт и природолюбители. Дейтостта ще обхване всички проектни зони в България и Гърция. Тя е от изключителна важност, тъй като намалява риска по отношение на една от най-сериозните заплахи за вида -  противозаконното използване на отровни примамки. Чрез нея се опазва както египетския лешояд, така и много  други хищни птици.


< Назад

Спасителният център на Зелени Балкани се подготвя за новия размножителен сезон на египетските лешояди

Спасителният център на Зелени Балкани се подготвя за новия размножителен сезон на египетските лешояди


Семинар за незаконното използване на отровни примамки в Дадя

Семинар за незаконното използване на отровни примамки в Дадя


Три египетски лешояда прие Спасителният център на Зелени Балкани

Три египетски лешояда прие Спасителният център на Зелени Балкани