Комуникационна стратегия


Чрез комуникационната стратегия на проекта се цели по-задълбочено и качествено комуникиране на природозащитните послания до целевите групи, важни за опазването на египетските лешояди. Тя включва разработването на годишни комуникационни планове.

 

 


< Назад

Двойката египетски лешояди в Спасителния център на Зелени Балкани има яйце!

Двойката египетски лешояди в Спасителния център на Зелени Балкани има яйце!


Испания подари на природата на България египетски лешояд!

Испания подари на природата на България египетски лешояд!


Египетските лешояди в Тракия имат своите верни защитници

Египетските лешояди в Тракия имат своите верни защитници