Комуникационна стратегия


Чрез комуникационната стратегия на проекта се цели по-задълбочено и качествено комуникиране на природозащитните послания до целевите групи, важни за опазването на египетските лешояди. Тя включва разработването на годишни комуникационни планове.

 

 


< Назад

Спасителният център на Зелени Балкани се подготвя за новия размножителен сезон на египетските лешояди

Спасителният център на Зелени Балкани се подготвя за новия размножителен сезон на египетските лешояди


Семинар за незаконното използване на отровни примамки в Дадя

Семинар за незаконното използване на отровни примамки в Дадя


Три египетски лешояда прие Спасителният център на Зелени Балкани

Три египетски лешояда прие Спасителният център на Зелени Балкани