Картиране на опасни електрически стълбове

Редица изследвания показват, че електро-преносните мрежи по света са причина за смъртта на стотици хиляди птици годишно. Особено лесна жертва на късо съединение стават млади и все още неопитни в полета птици.

С настоящото изследване целим да локализираме опасните за египетските лешояди електроразпределителни стълбове в целевите за проекта зони в България и Гърция. Извършеното картиране и последваща оценка на риска от електроразпределителни стълбове ще залегне в основата на последваща природозащитна дейност за тяхното обезопасяване. 

Снимка Н.Терзиев


< Назад

“Да изминеш още един километър за египетския лешояд"

“Да изминеш още един километър за египетския лешояд


Забрана на смъртоносния за лешоядите Диклофенак в Европа!

Забрана на смъртоносния за лешоядите Диклофенак в Европа!


Помагалото за предотвратяване на трафика на защитени видове птици вече и на албански език

Помагалото за предотвратяване на трафика на защитени видове птици вече и на албански език