Картиране на опасни електрически стълбове

Редица изследвания показват, че електро-преносните мрежи по света са причина за смъртта на стотици хиляди птици годишно. Особено лесна жертва на късо съединение стават млади и все още неопитни в полета птици.

С настоящото изследване целим да локализираме опасните за египетските лешояди електроразпределителни стълбове в целевите за проекта зони в България и Гърция. Извършеното картиране и последваща оценка на риска от електроразпределителни стълбове ще залегне в основата на последваща природозащитна дейност за тяхното обезопасяване. 

Снимка Н.Терзиев


< Назад

Двойката египетски лешояди в Спасителния център на Зелени Балкани има яйце!

Двойката египетски лешояди в Спасителния център на Зелени Балкани има яйце!


Испания подари на природата на България египетски лешояд!

Испания подари на природата на България египетски лешояд!


Египетските лешояди в Тракия имат своите верни защитници

Египетските лешояди в Тракия имат своите верни защитници