Картиране на опасни електрически стълбове

Редица изследвания показват, че електро-преносните мрежи по света са причина за смъртта на стотици хиляди птици годишно. Особено лесна жертва на късо съединение стават млади и все още неопитни в полета птици.

С настоящото изследване целим да локализираме опасните за египетските лешояди електроразпределителни стълбове в целевите за проекта зони в България и Гърция. Извършеното картиране и последваща оценка на риска от електроразпределителни стълбове ще залегне в основата на последваща природозащитна дейност за тяхното обезопасяване. 

Снимка Н.Терзиев


< Назад

Спасителният център на Зелени Балкани се подготвя за новия размножителен сезон на египетските лешояди

Спасителният център на Зелени Балкани се подготвя за новия размножителен сезон на египетските лешояди


Семинар за незаконното използване на отровни примамки в Дадя

Семинар за незаконното използване на отровни примамки в Дадя


Три египетски лешояда прие Спасителният център на Зелени Балкани

Три египетски лешояда прие Спасителният център на Зелени Балкани