Картиране на опасни електрически стълбове

Редица изследвания показват, че електро-преносните мрежи по света са причина за смъртта на стотици хиляди птици годишно. Особено лесна жертва на късо съединение стават млади и все още неопитни в полета птици.

С настоящото изследване целим да локализираме опасните за египетските лешояди електроразпределителни стълбове в целевите за проекта зони в България и Гърция. Извършеното картиране и последваща оценка на риска от електроразпределителни стълбове ще залегне в основата на последваща природозащитна дейност за тяхното обезопасяване. 

Снимка Н.Терзиев


< Назад

Нова научна статия за първия документиран случай на убит египетски лешояд заради „магически“ ритуали в Западна Африка

Нова научна статия за първия документиран случай на убит египетски лешояд заради „магически“ ритуали в Западна Африка


Екипът за oпазването на египетския лешояд се разраства!

Екипът за oпазването на египетския лешояд се разраства!


„Нова надежда за египетския лешояд“ все участие в конференцията за миграционните пътища в Брюксел

„Нова надежда за египетския лешояд“ все участие в конференцията за миграционните пътища в Брюксел