Менюто на египетския лешояд


Въпреки името си, египетският лешояд не се храни само с мърша. Разбира се, както при всяка мършоядна птица, голям процент от храната му съставлява месо от умрели животни. За разлика от другите наши лешояди обаче, той е способен да улавя дребни бозайници, костенурки, гущери, змии и други дребни животни.

Целта на това изследване е както да се обогатят познанията ни за хранителния спектър на египетския лешояд, така и да се определи запаса от хранителна база в местообитанията му и доколко той влияе върху броя на успешно отгледаните малки през гнездовия сезон.

 A5

Снимка: БДЗП


< Назад

Нова научна статия за първия документиран случай на убит египетски лешояд заради „магически“ ритуали в Западна Африка

Нова научна статия за първия документиран случай на убит египетски лешояд заради „магически“ ритуали в Западна Африка


Екипът за oпазването на египетския лешояд се разраства!

Екипът за oпазването на египетския лешояд се разраства!


„Нова надежда за египетския лешояд“ все участие в конференцията за миграционните пътища в Брюксел

„Нова надежда за египетския лешояд“ все участие в конференцията за миграционните пътища в Брюксел