Менюто на египетския лешояд


Въпреки името си, египетският лешояд не се храни само с мърша. Разбира се, както при всяка мършоядна птица, голям процент от храната му съставлява месо от умрели животни. За разлика от другите наши лешояди обаче, той е способен да улавя дребни бозайници, костенурки, гущери, змии и други дребни животни.

Целта на това изследване е както да се обогатят познанията ни за хранителния спектър на египетския лешояд, така и да се определи запаса от хранителна база в местообитанията му и доколко той влияе върху броя на успешно отгледаните малки през гнездовия сезон.

 A5

Снимка: БДЗП


< Назад

Спасителният център на Зелени Балкани се подготвя за новия размножителен сезон на египетските лешояди

Спасителният център на Зелени Балкани се подготвя за новия размножителен сезон на египетските лешояди


Семинар за незаконното използване на отровни примамки в Дадя

Семинар за незаконното използване на отровни примамки в Дадя


Три египетски лешояда прие Спасителният център на Зелени Балкани

Три египетски лешояда прие Спасителният център на Зелени Балкани