Менюто на египетския лешояд


Въпреки името си, египетският лешояд не се храни само с мърша. Разбира се, както при всяка мършоядна птица, голям процент от храната му съставлява месо от умрели животни. За разлика от другите наши лешояди обаче, той е способен да улавя дребни бозайници, костенурки, гущери, змии и други дребни животни.

Целта на това изследване е както да се обогатят познанията ни за хранителния спектър на египетския лешояд, така и да се определи запаса от хранителна база в местообитанията му и доколко той влияе върху броя на успешно отгледаните малки през гнездовия сезон.

 A5

Снимка: БДЗП


< Назад

Двойката египетски лешояди в Спасителния център на Зелени Балкани има яйце!

Двойката египетски лешояди в Спасителния център на Зелени Балкани има яйце!


Испания подари на природата на България египетски лешояд!

Испания подари на природата на България египетски лешояд!


Египетските лешояди в Тракия имат своите верни защитници

Египетските лешояди в Тракия имат своите верни защитници