Незаконно използване на отрови


Това проучване засяга една от най-големите съвременни заплахи за хищните птици - тровенето. Египетския лешояд, както и други световно застрашени видове хищни птици, могат да станат невинна жертва на неселективни методи за борба с хищници чрез отровни примамки. Тук ще обърнем особено внимание на случаи за незаконно използване на отрови в миналото и настоящето в целевите райони на проекта.

A3

Снимка: БДЗП


< Назад

Спасителният център на Зелени Балкани се подготвя за новия размножителен сезон на египетските лешояди

Спасителният център на Зелени Балкани се подготвя за новия размножителен сезон на египетските лешояди


Семинар за незаконното използване на отровни примамки в Дадя

Семинар за незаконното използване на отровни примамки в Дадя


Три египетски лешояда прие Спасителният център на Зелени Балкани

Три египетски лешояда прие Спасителният център на Зелени Балкани