Незаконно използване на отрови


Това проучване засяга една от най-големите съвременни заплахи за хищните птици - тровенето. Египетския лешояд, както и други световно застрашени видове хищни птици, могат да станат невинна жертва на неселективни методи за борба с хищници чрез отровни примамки. Тук ще обърнем особено внимание на случаи за незаконно използване на отрови в миналото и настоящето в целевите райони на проекта.

A3

Снимка: БДЗП


< Назад

Двойката египетски лешояди в Спасителния център на Зелени Балкани има яйце!

Двойката египетски лешояди в Спасителния център на Зелени Балкани има яйце!


Испания подари на природата на България египетски лешояд!

Испания подари на природата на България египетски лешояд!


Египетските лешояди в Тракия имат своите верни защитници

Египетските лешояди в Тракия имат своите верни защитници